Bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego

W dniach od 1 maja 2022r.  do 14 października 2022r.przeprowadziliśmy bezpłatne szkolenie języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Osoby, które mieszkają lub pracują na terenie województwa łódzkiego, przebywają legalnie w Polsce i nie są obywatelami Unii Europejskiej, miały możliwość skorzystania z 50 godzin lekcyjnych kursu języka polskiego na poziomie A1.