DigiTise!

Czym jest projekt DigitTise!

DigiTise! Digital Toolkit for 50+ Teachers to międzynarodowy projekt Erasmus+, który powstał w 2021 r. w odpowiedzi na pandemię COVID-19, która ujawniła, że szkoły nie są w pełni przygotowane na prowadzenie skutecznych i interesujących zajęć online, a nauczycielom, szczególnie tym powyżej 50 roku życia, bardzo często brakuje kluczowych umiejętności cyfrowych.

Cel projektu

Projekt zakłada przygotowanie specjalnego podręcznika, w którym zawarte będą informacje o aplikacjach przydatnych w procesie nauczania, przykładowe ćwiczenia i projekty, które można dzięki nim stworzyć oraz sposoby, jak takie aplikacje skutecznie włączyć w pracę nauczyciela. Ponadto, zostanie zaprojektowane 10 kursów MOOC na platformie Moodle, które pomogą nauczycielom w opanowaniu kluczowych umiejętności cyfrowych, począwszy od samych podstaw. Wszystkie działania partnerów projektu mają na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności e-learningu i tym samym możliwości edukacyjnych.

Oficjalna strona projektu

Facebook

Polska wersja językowa Podręcznika już dostępna!

Partnerzy projektu:

Bridge Language Study House, Rumunia – koordynator projektu

Mathemagenesis Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia, Grecja

Europass SRL, Włochy

Eurospeak Limited, Irlandia

Iberika Education Group GGMBH, Niemcy