Język polski / Polish for foreigners

Jeżeli myślą Państwo o doszkoleniu swoich obcojęzycznych pracowników, zapraszamy na szkolenia zamknięte skrojone do Państwa potrzeb. Od 2021 szkolenia takie mogą być finansowane w ramach Bonów Rozwojowych. Posiadamy Akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty na prowadzone kursy.

It doesn’t matter whether you came to Poland to find a wife 💑 or a job 👷 – with us, you can complete all your goals 🎯.
We will teach you Polish from the very start, so you could stand out!
Do not hesitate to contact us!

Skontaktuj się z nami, żeby poznać więcej szczegółów!