Angielski dla dzieci

Studium Języków Obcych MLC prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Nasze grupy liczą od 4 do maksymalnie 8 osób, a dzieci uczone są przez lektora polskiego i anglojęzycznego.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie lekcyjnej (45 min).

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat prowadzone są metodą Jolly Phonics oraz Jolly Grammar! Są to metody wykorzystywane w brytyjskich szkołach, które w naturalny sposób uczą dziecko poprawnej wymowy i czytania.

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat opierają się na usystematyzowaniu i utrwaleniu podstawowych struktur gramatycznych, poznaniu słownictwa i komunikacji językowej.

Przed dołączeniem do grupy zapraszamy Rodziców wraz z dzieckiem na spotkanie z metodykiem oraz lektorem prowadzącym zajęcia. W przyjaznej dziecku atmosferze sprawdzamy jego poziom zaawansowania oraz upewniamy się, że jest gotowe aby dołączyć do grupy. Wraz z Rodzicami wybieramy najlepszą dla dziecka grupę.

Czym dokładnie jest metoda Jolly Phonics?

Jolly Phonics to zabawne i skoncentrowane na dziecku podejście do nauki języka angielskiego poprzez wykorzystanie naturalnej dla dziecka nauki dźwięków. Metoda opiera się na zaangażowaniu w naukę języka wszystkich zmysłów, co motywuje młodych słuchaczy oraz nauczycieli, ponieważ bardzo szybko widać postępy w nauce.

Jolly Phonics to nie czary, a naukowo opracowana metoda przyswajania języka z powodzeniem wykorzystywana w brytyjskich szkołach.

Dźwięki, na których oparta jest początkowa nauka, są wprowadzane w kolejności umożliwiającej dziecku naturalne i intuicyjne budowanie coraz bardziej złożonych słów i wyrażeń.

Dzięki swojemu syntetycznemu podejściu Jolly Phonics dba o rozwój kluczowych dla czytania, mówienia i pisania umiejętności z jednoczesną dbałością o naukę podstaw gramatyki, pisania i prawidłowej wymowy.

Kolejnym etapem w nauce języka angielskiego dla dzieci jest wprowadzenie metody Jolly Grammar. Jest to również metoda aktywna i wielozmysłowa koncentrująca się na pomocy dzieciom w zrozumieniu jak działa gramatyka.

Jolly Grammar wprowadza dziecko w świat reguł pisowni, zastosowania czasów, itd. Nie jest to jednak nudne „klepanie” regułek –  czas nauki wypełniony jest świetnymi pomysłami i zabawnymi metodami przypominania sobie niektórych zasad. Podczas nauki wykorzystywane są kolory i działania aby pomóc dzieciom zidentyfikować części zdania, np. czasowniki są czerwone a rzeczowniki czarne.